Thông báo chuyển địa điểm văn phòng

15-09-2022

📢📢📢 𝐓𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐁𝐀́𝐎 𝐂𝐇𝐔𝐘𝐄̂̉𝐍 Đ𝐈̣𝐀 Đ𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐕𝐀̆𝐍 𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆 📢📢📢

𝐾𝑖́𝑛ℎ 𝑔𝑢̛̉𝑖 𝑄𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔!

Để nâng cao chất lượng dịch vụ 𝐕𝐢̃𝐧𝐡 𝐐𝐮𝐚𝐧𝐠 𝐋𝐢𝐦𝐨𝐬𝐢𝐧𝐞 xin thông báo:

👉 Kể từ ngày 𝟏𝟓/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐 chúng tôi chuyển địa điểm văn phòng giải phóng về địa chỉ mới:

👉 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐜𝐮̃: SN 441, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

👉 Đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐦𝐨̛́𝐢: SN 411, Giải Phóng, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.

Quý khách hàng có thể đặt vé và gửi hàng chuyển phát nhanh tại địa điểm mới, hoặc liên hệ qua:

☎ 𝐇𝐨𝐭𝐥𝐢𝐧𝐞: 0889 23 23 23

🌐 𝐖𝐞𝐛𝐬𝐢𝐭𝐞: https://xevinhquang.vn

✔️ 𝐅𝐚𝐧𝐩𝐚𝐠𝐞: https://www.facebook.com/vinhquanglimousine/

𝑅𝑎̂́𝑡 ℎ𝑎̂𝑛 ℎ𝑎̣𝑛ℎ đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑝ℎ𝑢̣𝑐 𝑣𝑢̣ 𝑞𝑢𝑦́ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ!

#VĩnhQuang #Limosine #ThanhHóa #HàNộ #SầmSơn #ChuyểnPhátNhanh