5 tin trong chủ đề Điều khoản chính sách

CHÍNH SÁCH ĐỔI/BẢO LƯU VÉ HỢP ĐỒNG DO DỊCH COVID-19

CHÍNH SÁCH ĐỔI/BẢO LƯU VÉ HỢP ĐỒNG DO DỊCH COVID-19

03-02-2021

Căn cứ tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam ảnh hưởng đến việc di chuyển tuyến Thanh Hóa - Hà Nội. Với mong muốn mang đến sự An Tâm và đảm bảo Quyền Lợi tối đa của khách hàng. Vĩnh Quang Limousine xin thông báo về chính sách chuyển đổi và bảo lưu vé hợp đồng dự kiến khởi hành trong tháng 2 năm 2021 như sau:

Chính sách hủy vé

12-09-2020

Quy định về chính sách trả/hủy vé, hủy chuyến, lỡ chuyến và các dịch vụ của nhà xe Vĩnh Quang Limousine (chỉ áp dụng cho các Vé Có Hiệu Lực)

Điều khoản sử dụng

12-09-2020

I. ĐỊNH NGHĨA

*, Khi được sử dụng trong Điều Khoản Sử Dụng này, các thuật ngữ dưới đây sẽ có ý nghĩa như sau:

...