Bảo mật thông tin

12-09-2020

Chính Sách Bảo Vệ Thông Tin Cá Nhân Khách Hàng

I. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

- Việc thu thập dữ liệu trên website Xevinhquang.vn bao gồm: email, điện thoại, địa chỉ khách hàng. Đây là các thông tin mà Xevinhquang.vn cần khách hàng cung cấp bắt buộc khi đăng ký sử dụng dịch vụ và để Xevinhquang.vn liên hệ xác nhận khi khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho cho người tiêu dùng.

- Các khách hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ của mình.

II. Phạm vi sử dụng thông tin

Website Xevinhquang.vn sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để:

- Cung cấp các dịch vụ đến khách hàng.

- Gửi các thông báo về các hoạt động trao đổi thông tin giữa khách hàng và Xevinhquang.vn.

- Liên lạc và giải quyết với khách hàng trong những trường hợp đặc biệt.

- Không sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch tại Xevinhquang.vn.

- Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: Xevinhquang.vn có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân khách hàng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của khách hàng.

III. Thời gian lưu trữ thông tin

Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của Xevinhquang.vn.

IV. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Vĩnh Quang

Văn phòng Limousine Thanh Hoá

Đ/c: Số 143 Lê Hồng Phong – P. Ba Đình – Tp. Thanh Hoá

HOTLINE: 0889 23 23 23

V. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Thông tin cá nhân của khách hàng trên website Xevinhquang.vn được Vĩnh Quang cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân trên website Xevinhquang.vn. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.

- Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của khách hàng khi không có sự cho phép đồng ý từ khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website Xevinhquang.vn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

- Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của Xevinhquang.vn.

- Ban quản lý website Xevinhquang.vn yêu cầu các cá nhân khi mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, điện thoại, …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website Xevinhquang.vn không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của khách hàng đó cung cấp là không chính xác.